Fotograferen in de Natuur

verwondering leren omzetten in foto's met een wow-gevoel
fotograferen in de natuur

Ten noorden van Oirschot ligt het gebied De Mortelen. Het woord mortel betekent weke grond. Het gebied is een zogenaamd coulissen-landschap en is in eigendom van Brabants Landschap. Het kenmerkt zich door een sterke afwisseling van vochtige weiden en loofbos, akkers en naaldbos. Het kleinschalige cultuurlandschap is van hoge waarde, aangezien dit in de rest van Noord-Brabant vaak door ruilverkaveling verloren is gegaan.

Tekst en foto’s door Wil de Veer.

 

De Mortelen

Vooral de afwisseling van weiden, struwelen en bossen maken De Mortelen een waar paradijs voor wandelaars en fotografen. Het gebied is uitermate geschikt voor macro, vogel en landschapsfotografie. Het is een eldorado voor vogels, zoogdieren, planten en bloemen.

 

Orchidee

Orchidee. Fotograaf: Wil de Veer

 

In het voorjaar bloeien o.a. speenkruid, dotterbloem, gele dovenetel, gulden boterbloem, grootbloemmuur, dalkruid, veelbloemige salomonszegel, lelietje-van-dalen en slanke sleutelbloem. Bosanemonen zijn typisch voor De Mortelen. Op de weilanden vindt u orchideeën en de prachtige lila gekleurde pinksterbloemen. Deze laatste is de waardplant voor de oranjetip vlinder die er zijn eitjes op legt.

 

Bosanemonen

Bosanemonen. Fotograaf: Wil de Veer

 

Vogels die u er kunt aantreffen zijn o.a. havik, buizerd, wespendief, alle soorten spechten, nachtegaal, spotvogel, etc. Reeën en boomkikkers (in 2011 met groot succes geherintroduceerd) zijn er in groten getale. Er liggen meer dan honderd poelen waarin het wemelt van de amfibieën.

 

boomkikkerBoomkikker. Fotograaf: Wil de Veer

 

Recentelijk is er een vijftig meter brede natuurbrug / ecoduct aangelegd (niet toegankelijk). Het ecoduct ligt in het midden van het Groene Woud en het verbindt de natuurgebieden Kampina, de Mortelen, de Scheeken en het Dommeldal met elkaar.

 

RoofvogelRoofvogel. Fotograaf: Wil de Veer

 

Praktische informatie

Een prima vertrekpunt om De Mortelen te verkennen, is bij Herberg de Schutskuil aan de Oude Grintweg 100, 5688 MB in Oirschot. In het gebied bevinden zich meerdere uitgezette wandelroutes: geel 4,4 km, blauw 3,6 km en een rolstoel route (rood) 5,8 km.

Meer informatie over De Mortelen vind je op de website van het Brabants Landschap.

Met dank aan Wil de Veer voor de tekst en de foto’s.

 

Weet jij ook een interessante fotolocatie?

Weet jij ook een mooie fotolocatie die je graag met anderen wilt delen?
Kijk dan onderaan deze pagina hoe je kunt helpen om een gastblog te maken.
Zodat jouw locatie ook in het overzicht met fotolocaties komt.